Επικοινωνία

STELLA’S TOURS
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Σπετσών 13 – 65302 Καβάλα
Τηλ. 2510222002 – 2510222888 – 2510233212
Fax. 2510233217
Κινητά. 6974127262 – 6974126889
e-mail : info@stellatours.gr