ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ) ΑΝΑΧ 6/3 ΤΙΜΗ 17€
B’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΟΥ Με τον ευσεβέστατο ιερέα Πατήρ Γρηγόρη ΑΝΑΧ 13/3 ΤΙΜΗ 10€
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΜΠΑΝΣΚΟ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΙΨΑ ΑΝΑΧ 20/3 ΤΙΜΗ 20€

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

eXTReMe Tracker