ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΚΕΣΣΑΝΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) ΑΝΑΧ 3 NOEMΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ 20€
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) ΑΝΑΧ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ 20€
ΑΚΡΙΝΟ – ΓΚΟΤΣΕ ΝΤΕΛΤΣΕΦ (H γιορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ) ΑΝΑΧ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΙΜΗ 12€

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

eXTReMe Tracker